Predstavljen „Vodič za samovrednovanje u predškolskim ustanovama“

21.05.2013

Finalna verzija Vodiča za samovrednovanje u predškolskim ustanovama predstavljena je na seminaru koji je 20. i 21. maja 2013. održan u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu.

Uvodno izlaganje na seminaru održala je Lidija Miškeljin, ekspert za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i zahvalila se svima koji su učestvovali u izradi ovog dokumenta. Miškeljin je istakla da je, prvi Vodič za samovrednovanje u predškolskim ustanovama u Srbiji, razvijen u okviru IMPRES projekta nakon širokih konsultacija sa praktičarima iz predškolskih ustanova koje su uključene u projekat u periodu od septembra 2011. do marta 2012. U procesu razrade ovog vodiča učestvovali su i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, roditelji i predstavnici lokalnih nevladinih organizacija, a u njegovoj izradi korišćeno je relevantno naučno znanje (iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, vrednovanja i samovrednovanja i vaspitačke profesije) kao i evropska iskustva u samoevaluaciji.

Samovrednovanje treba da bude pozitivan proces za decu, ali i da donosi koristi zaposlenima kroz podsticanje dobre prakse, pomaganje zaposlenima da prepoznaju sopstvene veštine i stručnost i omogućavanje zajedničkog učenja i profesionalnog razvoja. Ono uključuje i zahteva kritički pristup prema praksi i otvorenost za preispitivanje i promenu.

Razlozi za razvijanje ovog Vodiča nalaze se u saznanjima o značaju ranog razvoja i kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i u shvatanju da je dobro predškolsko vaspitanje i obrazovanje ono koje se stalno razvija, menja, unapređuje. Vodič za samovrednovanje je jedan od delova mreže sistema unapređivanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja i sa Standardima kvaliteta rada predškolskih ustanova čini celinu.

Krajnja svrha samovrednovanja je da deca dobiju najkvalitetnije moguće vaspitanje i obrazovanje, da je sredina podsticajna i bezbedna i da se detetu pristupa na celovit (holistički) način vodeći računa o njegovoj dobrobiti.

Seminaru u Nišu prisustvovali su zaposleni iz predškolskih ustanova iz 15 lokalnih samouprava koje su uključene u projekat, prosvetni savetnici iz školskih uprava kao i međunarodni eksperti koji su radili na njegovoj izradi – Morin Benet i Imelda Madigan. Na izradi Vodiča radila je i Lidija Radulović, ekspert na projektu, a značajan doprinos Vodiču dale su i Vesna Kartal, savetnik-koordinator iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Jelena Paić, ekspert na projektu.


Predstavljanje Vodiča za samovrednovanje

Ostale vesti

Završen IMPRES projekat

Završna konferencija IMPRES projekta

Održane fokus grupe

Završni trening o mreži predškolskih ustanova

Studijska poseta Belgiji

Završni seminar o posebnim i specijalizovanim programima

EU zastava2 sofreco early years ib novi logo cir